ගීත නිම්නය-Geetha Nimnaya

880675
5850
109
29.03.2021
LK

"Geetha Nimnaya" "Original Sinhala Songs" sinhala jothipala "sinhala nonstop" "Milton Mallawarachchi" "sinhala new songs" "Manike mage hithe" "sinhala karaoke songs" "old sinhala songs" "mohidin beg" "milton perera" "h.r jothipala" Nadagamkarayo "sinhala cover songs" yohani "m s fernando" "latha walpola" "sujatha aththanayaka" "anjalin gunathilaka" "G TV" "TV Derana" "h r jothipala" "old sinhala video" "old sinhala music" "old sinhala film" "old sinhala teledrama" 2021 "sinhala cover songs"

Видео канала
00:03:51
Thedini Viraja | Edward Jayakodi | Original Music | Geetha Nimnaya | Sinhala.

Thedini Viraja | Edward Jayakodi | Original Music | Geetha Nimnaya | Sinhala.

ගීත නිම්නය-Geetha Nimnaya
1012 Просм.
14.12.2021
00:02:22
Duraka Pavi Giya | Anton Senanayake | Original Music | Geetha Nimnaya | Sinhala.

Duraka Pavi Giya | Anton Senanayake | Original Music | Geetha Nimnaya | Sinhala.

ගීත නිම්නය-Geetha Nimnaya
2218 Просм.
17.11.2021
00:02:47
Kotu Keli Soyala | Mohideen Beg | Original Sinhala Song | Geetha Nimnaya | Sinhala.

Kotu Keli Soyala | Mohideen Beg | Original Sinhala Song | Geetha Nimnaya | Sinhala.

ගීත නිම්නය-Geetha Nimnaya
19174 Просм.
27.10.2021
00:02:54
Thana Nilla Dige | Saman De Silva Songs | Original Music | Geetha Nimnaya | Sinhala.

Thana Nilla Dige | Saman De Silva Songs | Original Music | Geetha Nimnaya | Sinhala.

ගීත නිම්නය-Geetha Nimnaya
489 Просм.
26.10.2021
00:04:25
Pathana De Sun Wenam | H.R Jothipala Songs | Original Music | Geetha Nimnaya | Sinhala.

Pathana De Sun Wenam | H.R Jothipala Songs | Original Music | Geetha Nimnaya | Sinhala.

ගීත නිම්නය-Geetha Nimnaya
15983 Просм.
22.10.2021
00:03:54
Mage Dayabara Gamunu Puthe | Wasantha Sandanayake With Sarath Sandanayake | Original Music.

Mage Dayabara Gamunu Puthe | Wasantha Sandanayake With Sarath Sandanayake | Original Music.

ගීත නිම්නය-Geetha Nimnaya
744 Просм.
20.10.2021
00:03:12
Me Mal Yaye | Edward Jayakodi | Original Music | Geetha Nimnaya | Sinhala.

Me Mal Yaye | Edward Jayakodi | Original Music | Geetha Nimnaya | Sinhala.

ගීත නිම්නය-Geetha Nimnaya
695 Просм.
19.10.2021
00:03:38
Kiss Nam Haduwa We | HR Jothipala Songs | Original Song | Geetha Nimnaya | Sinhala.

Kiss Nam Haduwa We | HR Jothipala Songs | Original Song | Geetha Nimnaya | Sinhala.

ගීත නිම්නය-Geetha Nimnaya
1341 Просм.
15.10.2021
00:02:48
Bandila Prema Bemme | Morris Dahanayake & Pushparani Ariyarathna | Original Song | Geetha Nimnaya.

Bandila Prema Bemme | Morris Dahanayake & Pushparani Ariyarathna | Original Song | Geetha Nimnaya.

ගීත නිම්නය-Geetha Nimnaya
708 Просм.
14.10.2021
00:03:50
Kurulu Podiththo Adara | Anura Senanayake | Original Sinhala Song | Geetha Nimnaya | Sinhala.

Kurulu Podiththo Adara | Anura Senanayake | Original Sinhala Song | Geetha Nimnaya | Sinhala.

ගීත නිම්නය-Geetha Nimnaya
1781 Просм.
11.10.2021
00:05:51
Sitha Piya Salala | Neel Warnakulasuriya With Champa Kalhari | Original Song | Geetha Nimnaya.

Sitha Piya Salala | Neel Warnakulasuriya With Champa Kalhari | Original Song | Geetha Nimnaya.

ගීත නිම්නය-Geetha Nimnaya
12996 Просм.
09.10.2021
00:04:14
Ra Yame Me Sadaye | Uresha Ravihari | Original Song | Geetha Nimnaya | Sinhala.

Ra Yame Me Sadaye | Uresha Ravihari | Original Song | Geetha Nimnaya | Sinhala.

ගීත නිම්නය-Geetha Nimnaya
13691 Просм.
07.10.2021
00:03:17
Randunu hee dara | H.R.Jothipala with Latha Walpola | Original Song | Geetha Nimnaya | Sinhala.

Randunu hee dara | H.R.Jothipala with Latha Walpola | Original Song | Geetha Nimnaya | Sinhala.

ගීත නිම්නය-Geetha Nimnaya
52831 Просм.
04.10.2021
00:05:43
Duhul Wala Kumariye | Milton Mallawarachchi With Chandrika Siriwardena | Geetha Nimnaya | Sinhala.

Duhul Wala Kumariye | Milton Mallawarachchi With Chandrika Siriwardena | Geetha Nimnaya | Sinhala.

ගීත නිම්නය-Geetha Nimnaya
7334 Просм.
01.10.2021
00:04:25
Ran Samanala Joduwa Wage | Ranjan Ramanyake Songs | Original Music | Geetha Nimnaya | Sinhala.

Ran Samanala Joduwa Wage | Ranjan Ramanyake Songs | Original Music | Geetha Nimnaya | Sinhala.

ගීත නිම්නය-Geetha Nimnaya
22661 Просм.
27.09.2021
00:04:26
Mal Muthulal | Uresha Ravihari & Jagath Wickramasinghe | Original Song | Geetha Nimnaya | Sinhala.

Mal Muthulal | Uresha Ravihari & Jagath Wickramasinghe | Original Song | Geetha Nimnaya | Sinhala.

ගීත නිම්නය-Geetha Nimnaya
22028 Просм.
26.09.2021
00:03:50
Mavi Mavi Santhose | Latha Walpola Songs | Original Music | Geetha Nimnaya | Sinhala.

Mavi Mavi Santhose | Latha Walpola Songs | Original Music | Geetha Nimnaya | Sinhala.

ගීත නිම්නය-Geetha Nimnaya
468 Просм.
25.09.2021
00:03:24
Nokiyama Eda Asala Mahe | Wasantha Sandanayake Songs | Original Music | Geetha Nimnaya | Sinhala.

Nokiyama Eda Asala Mahe | Wasantha Sandanayake Songs | Original Music | Geetha Nimnaya | Sinhala.

ගීත නිම්නය-Geetha Nimnaya
2902 Просм.
20.09.2021
00:04:42
Weti Weti Ewidina Mage Punchi Putha | Srimathi Thilakarathna | Original Song | Geetha Nimnaya.

Weti Weti Ewidina Mage Punchi Putha | Srimathi Thilakarathna | Original Song | Geetha Nimnaya.

ගීත නිම්නය-Geetha Nimnaya
7262 Просм.
19.09.2021
00:04:47
Ninda Nena Rathriye | H.R Jothipala Songs | Original Song | Geetha Nimnaya | Sinhala.

Ninda Nena Rathriye | H.R Jothipala Songs | Original Song | Geetha Nimnaya | Sinhala.

ගීත නිම්නය-Geetha Nimnaya
33433 Просм.
17.09.2021
Назад
Что ищут прямо сейчас на
5g bands in india freenas plugins 4k video Adobe iran iraq rajavi Krunker Kranked dhuafa ffmpeg codec fully charged show 彈夾 cafe ambience some vivo v21 pubg design check lofi midi pack free download service layer реакция иностранцев Анвар Джибави смотреть raspberry pi 4 os all qmobile imei repair codec missing or unavailable premiere pro mov