මට ආලෝකේ ගෙන දේවි||Mata Aloke - Keshiya Sankalani

48822
0
201
16.09.2022
SAKI Kids

SAKI Kids

23376363
51500
68
19.09.2018
LK
Описание видео:

මට ආලෝකේ ගෙන දේවි||Mata Aloke - Keshiya Sankalani 0770396346 #keshiya #mata aloke #kidssongs #dls

Кадры из видео
මට ආලෝකේ ගෙන දේවි||Mata Aloke  - Keshiya Sankalani
මට ආලෝකේ ගෙන දේවි||Mata Aloke  - Keshiya Sankalani
මට ආලෝකේ ගෙන දේවි||Mata Aloke  - Keshiya Sankalani
මට ආලෝකේ ගෙන දේවි||Mata Aloke  - Keshiya Sankalani
Тэги из видео
Комментарии пользователей:

Еще ни кто не оставлял комментариев...

Что ищут прямо сейчас
Chrome green screen unknown error adobe premiere pro near disco house sample pack remove noise premiere pro magic sound design animes isekai bibo Lil Peep official manok na pula gameplay pokemon challenge MOBILE IMEI REPAIR �������������� ���� ������������ NAS Guide 벳부 isekai Mechanical Spring автосервис Exercícios Pyramisa
Похожие видео
10.06.2022
Midule Mal Suriya Gaha Mudune | මිඳුලේ මල් සූරිය ගහ මුඳුනේ -කේෂියා සංකලනී | Keshiya Sankalani |cover

Midule Mal Suriya Gaha Mudune | මිඳුලේ මල් සූරිය ගහ මුඳුනේ -කේෂියා සංකලනී | Keshiya Sankalani |cover

29.10.2022
Dil leja leja | Siheli Thurya Vs Maneesha Sathsara | Little Titans

Dil leja leja | Siheli Thurya Vs Maneesha Sathsara | Little Titans

06.10.2022
Ashawari Band with Keshiya Sankalani Live

Ashawari Band with Keshiya Sankalani Live

22.03.2018
Kids Story in Sinhala -CIRCLES- Sinhala Children's Cartoon | Dosi Kathandara

Kids Story in Sinhala -CIRCLES- Sinhala Children's Cartoon | Dosi Kathandara

31.05.2021
Mage Podi Yalu | මගෙ පොඩි යාලූ | Sinhala lama gee | Sinhala Sindu | Lama Sindu  #JNKidsCorner

Mage Podi Yalu | මගෙ පොඩි යාලූ | Sinhala lama gee | Sinhala Sindu | Lama Sindu #JNKidsCorner

06.02.2019
Harshana Dissanayake chilldren Songs | sinhala movie songs |Eka Natuwaka(Towme Iskole) sinhala films

Harshana Dissanayake chilldren Songs | sinhala movie songs |Eka Natuwaka(Towme Iskole) sinhala films

27.07.2022
සිංහල කාටූන් ගීත එක පෙලට - 2 | Sinhala Cartoon song - part 2

සිංහල කාටූන් ගීත එක පෙලට - 2 | Sinhala Cartoon song - part 2

13.10.2022
සුලං හමයි || Sulan Hamai | Nimeshika and Kumara Thirimadura

සුලං හමයි || Sulan Hamai | Nimeshika and Kumara Thirimadura

30.07.2020
Baby Doll Song | Mage Sudu Bonikka (Doll Song made for kids)  Kids Song@ThusithaWeerakkody Video

Baby Doll Song | Mage Sudu Bonikka (Doll Song made for kids) Kids Song@ThusithaWeerakkody Video

03.10.2021
හිනැහ‌ේවී බෝනික්කා | Hinehewi Bonikka | Yonal Keshal Keshia | Children Song

හිනැහ‌ේවී බෝනික්කා | Hinehewi Bonikka | Yonal Keshal Keshia | Children Song

29.06.2020
Komala Papa Mukulu Papa | Siheli Thurya - Derana Little Star 10 Grand Finale

Komala Papa Mukulu Papa | Siheli Thurya - Derana Little Star 10 Grand Finale

15.04.2020
තැන තැන රවුමට ඉදගෙන - (Thena thena raumata) කොප්පර කොප්පර - Yonal madira/ original - Edward Jayakodi

තැන තැන රවුමට ඉදගෙන - (Thena thena raumata) කොප්පර කොප්පර - Yonal madira/ original - Edward Jayakodi

10.01.2023
Ayyo Sami  ] Keshiya Sankalani

Ayyo Sami ] Keshiya Sankalani

19.01.2017
Eluwan Kama (Remake) | එළුවන් කෑම  (ප්‍රතිනිර්මාණ) | Ranwala Balakaya

Eluwan Kama (Remake) | එළුවන් කෑම (ප්‍රතිනිර්මාණ) | Ranwala Balakaya

26.05.2021
Dura Penena Keshia Sankalani

Dura Penena Keshia Sankalani

15.11.2020
Nil Ahas Thale - Kids tv නිල් අහස් තලේ - ළමා ගී  - Yonal Mandira Keshal Yoshawa Keshiya Sankalani

Nil Ahas Thale - Kids tv නිල් අහස් තලේ - ළමා ගී - Yonal Mandira Keshal Yoshawa Keshiya Sankalani

26.07.2022
ESALA PERAHERA 2022 / Peli Peli Sadi elephant |පේලි පේලි ඇත්තු සැදී සිංහල ළමා ගීත

ESALA PERAHERA 2022 / Peli Peli Sadi elephant |පේලි පේලි ඇත්තු සැදී සිංහල ළමා ගීත