رمان عاشقانه پرستار من

رمان عاشقانه پرستار من смотреть последние обновления за сегодня на .

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت اول

3050
55
9
00:26:31
28.03.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت دوم

1820
52
9
00:27:53
29.03.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت پنجم

1474
30
6
00:30:50
01.04.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت ششم

1336
2
00:29:11
02.04.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت هشتم

1290
31
6
00:27:02
05.04.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت سوم

1659
40
8
00:29:33
30.03.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت هفتم

1245
30
2
00:26:23
03.04.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت دهم

1194
31
6
00:28:24
07.04.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت دوازدهم

1156
31
1
00:24:01
09.04.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت یازدهم

1284
33
4
00:29:16
08.04.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت نهم

1250
29
3
00:27:24
06.04.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت پانزدهم

1038
27
1
00:27:07
12.04.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت چهارم

1532
36
5
00:29:23
31.03.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت هجدهم

1109
26
4
00:27:10
15.04.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت بیست و ششم

1012
35
3
00:24:13
23.04.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت بیست و هشتم و پایان

931
32
17
00:18:05
25.04.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت شانزدهم

1060
40
4
00:27:38
13.04.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت سیزدهم

1240
27
4
00:28:42
10.04.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت بیست و یکم

1063
31
9
00:28:05
18.04.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت بیست و چهارم

1030
28
2
00:26:17
21.04.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت بیست و پنجم

1002
38
10
00:23:42
22.04.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت هفدهم

1040
32
6
00:28:40
14.04.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت بیست و دوم

1065
25
8
00:27:23
19.04.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت چهاردهم

1210
31
2
00:26:31
11.04.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت بیستم

1073
26
5
00:27:07
17.04.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت نوزدهم

1070
27
4
00:21:43
16.04.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت بیست و سوم

1190
30
8
00:26:31
20.04.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت بیست و هفتم

970
32
4
00:25:12
24.04.2023

❌ رمان صوتی پرستار من | رمان ایرانی عاشقانه | اثر گیسوی شب و doni .m ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای پرستار من یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر گیسوی شب و doni. m خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - یگانه دختر یتیمی هست که پیش خونواده خوبی زندگی میکنه . پسر این خونواده ، شهاب دچار اعتیاد شده و ارتباطش رو با کل خونواده قطع کرده . این مساله ، خونواده شهاب رو حسابی ناراحت کرده . مادر شهاب روی حساب محبت های بی دریغی که به یگانه کرده ازش میخواد به خونه شهاب بره و ازش پرستاری کنه شاید بتونه شهاب رو از دام اعتیاد نجات بده ....

داستان واقعی: هیکل پرستار زنم زیادی بزرگ و تپل بود تا اینکه...یه شب که #داستان_واقعی #پادکست #داستان

33581
287
140
00:49:35
30.11.2023

داستان واقعی: هیکل پرستار زنم زیادی بزرگ و تپل بود تا اینکه... یه روز که زنم خواب بود روی تخت سراغش رفتم و .... که یهو اتفاقی افتاد که... #داستان_واقعی #پادکست #داستان #dastan #آوای_داستان ✅️🤍 ✅️🤍 ✅️🤍 ✅️🤍 ✅️🤍 ✅️🤍 ✅️🤍 ✅️🤍 ✅️🤍 ✅️🤍 ✅️🤍 ✅️🤍 ✅️🤍 ✅️🤍 ✅️🤍 ✅️🤍 ✅️🤍 داستان واقعی پادکست داستان های فارسی داستان واقعی عاشقانه داستان عاشقی داستان پادکست داستان صوتی پادکست داستان فارسی پادکست داستان داستان انگیزشی داستان انگیزشی موفقیت داستان انگیزشی کوتاه داستان کوتاه داستان واقعی جنایی داستان ترسناک رمان صوتی فارسی رمان صوتی عاشقانه کتاب صوتی مشاوره تجربه ازدواج عشق مشاوره ازدواج شعر عاشقانه شاعرانه شعر نجوای داستان آوای داستان Avaye Dastan

رمان صوتی بادیگارد | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت اول

2028
49
7
00:24:58
29.04.2023

❌ رمان صوتی بادیگارد | رمان ایرانی عاشقانه | اثر شراره ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای بادیگارد یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر شراره خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - آوا دختریه که بخاطر شغل پدرش بادیگارد داره و محافظ شخصیش همیشه و همه جا همراهشه . اما آوا از سر یکدندگی و لجبازی با پدرش ، بادیگاردها رو میپیچونه و دور میزنه یا فراریشون میده . اما آخرین بادیگاردش با بقیه فرق میکنه . اون یه سرگرد نیروی انتظامیه و .....

ویدیوکلیپ عاشقانه 547

296989
1246
679
00:01:01
23.02.2021

برای دیدن ویدئوهای عاشقانه بیشتر کانال خودتون رو سابسکرایب کنید

داستان واقعی:پرستار یه پیرمرد ازکار افتاده بودم با خیال راحت تو حموم بودم که در باز شد و اومد سراغم

10001
59
34
00:16:43
29.10.2023

در این شب مهتاب این داستان را میشنوید؛ پرستار یه پیرمرد پولدار ولی از کار افتاده بودم با خیال راحت رفتم حموم و ل🤍خت شدم که یهو در حموم به شدت باز شد از چیزی که جلوم میدیدم شوکه شده بودم... * سلام دوستان خوبم این داستان بنا بر گفته فرستنده بر اساس واقعیت است. ممنون میشم برای حمایت از چنل داستان شما حتما ما رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت هم فراموش نشه ارتباط با ما dastaneeshoma🤍gmail.com #داستان #داستان_واقعی #پادکست #شب_مهتاب #روایت #خیانت داستان واقعی,پادکست,داستان های فارسی,داستان واقعی عاشقانه,داستان عاشقی,داستان,پادکست داستان صوتی,پادکست داستان فارسی,پادکست داستان,داستان انگیزشی,داستان انگیزشی موفقیت,داستان انگیزشی کوتاه,داستان کوتاه,داستان های واقعی درباره خیانت,داستان واقعی جنایی,رمان صوتی فارسی,رمان صوتی عاشقانه بدون سانسور,رمان صوتی عاشقانه,کتاب صوتی,زن زندگی آزادی,نه به حجاب اجباری,مشاوره,ازدواج,طلاق,بکارت,باکره,عشق,شعر,شعرعاشقانه,شاعرانه,جملات انگیزشی,یوتیوب

رمان صوتی عسل | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت بیست و نهم

937
26
6
00:28:11
25.01.2023

❌ رمان صوتی عسل | رمان ایرانی عاشقانه | اثر م . مودب پور ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان عسل یه رمان عاشقانه و خانوادگیه اثر جناب آقای مرتضی مودب پور . خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - عسل دختری هفده ساله هست که بعد از سالها تحمل مشکلات خانوادگی و دعواهای پدر و مادرش ، حالا باید شاهد طلاق آنها باشد و زندگی بدون مادر را تحمل کند ....

😉 وقتی شوهرش سرکاره، ربات مرد تمام خواسته های زن را برآورده می کند

546302
4588
222
00:08:01
24.02.2022

⚠️⛔️⛔️⛔️🤍 :به هیچ وجه روی این لینک نزنید⛔️⛔️⛔️⚠️ Movie: Life Like 2019 اسم فیلم: همچون زندگی ۲۰۱۹ Buy the movie: 🤍 “All the videos, songs, images, and graphics used in the video belong to their respective owners and I or this channel does not claim any right over them. Copyright Disclaimer under section 107 of the Copyright Act of 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, education and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.” وقتی شوهرش سرکاره، ربات مرد تمام خواسته های زن را برآورده می کند خلاصه فیلم: جیمز با پدرش که یک فرد ثروتمند است زندگی میکند. پس از مرگ پدرش، او مدیر عامل شرکت می شود. جیمز و همسرش سوفی از شهر دور می شوند و به عمارت حومه شهر می روند. سوفی کار نمی کند و بیشتر وقت را در خانه می گذراند. او که از اینکه جیمز پیشخدمت، خدمتکار و آشپز دارد احساس ناراحتی می کند، آنها را اخراج می کند و در نتیجه جیمر یک ربات مرد به نام هنری را کرایه می کند تا وقتی که خانه نیست به همسرش کمک کند. "فیلم همچون زندگی" "فیلم خارجی دوبله به فارسی" "نقد و بررسی فیلم همچون زندگی " "فیلم خارجی دوبله فارسی" "فیلم دوبله فارسی" "فیلم جدید خارجی دوبله فارسی" "فیلم خارجی بدون سانسور" "خلاصه فیلم همچون زندگی " بازیگران: استیون استریت در نقش هنری ادیسون تیملین در نقش سوفی جیمز دارسی در نقش جولیان درو ون آکر در نقش جیمز پربیننده ترین برنامه کانال رترو این فیلمو به هیچ وجه با خانواده نگاه نکنید!!! 🤍 پسر ۱۲ ساله عاشق نامادریش میشه!!! 🤍 وقتی شوهرش سرکاره، ربات مرد تمام خواسته های زن را برآورده میکند!!! 🤍 این فیلمو به هیچ وجه با پدر و مادر و بچه ها تماشا نکنید!!! 🤍 پسر ۱۷ ساله عاشق خدمتکار ۴۱ ساله میشه بعد باهم ... !!! 🤍 ترتیب مادرای همدیگرو میدن!!! 🤍 اگه بیماری قلبی دارین این فیلمو نگاه نکنید!!! 🤍 چون کسی دوسش نداره نامرئی میشه!!! 🤍 پسر در زمان سفر میکند تا با دختران جذاب رابطه برقرار کند!!! 🤍 مردی دختر جوانی را حبس میکند و از او میخواهد عاشقش بشود وگرنه ... !!! 🤍 پس از کشته شدن خانواده اش، یک دختر جوان تصمیم میگیرد به یک قاتل حرفه ای تبدیل شود!!! 🤍 عضو کانال یوتیوب رترو بشین: 🤍 ما را در شبکه های اجتماعی فالو کنید: retro.ytc :اینستاگرام retro.ytc :فیسبوک retro.ytc :تیک تاک retro.ytc🤍gmail.com :ایمیل برچسب ها: Movie summary, science fiction movie, science fiction movie review, science fiction movie summary, movie review, movies under 10 minutes, horror movie, foreign movie, foreign movie dubbed in Persian, Turkish movie, foreign movie without censorship, foreign movies in Farsi, foreign movie dubbed in Farsi, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Hulu, YouTube, movie trailer, new movies, new movie trailer, drama movie, action movie, Iranian movie, new Iranian movie, retro channel, retro channel youtube خلاصه فیلم، فیلم علمی تخیلی، نقد فیلم علمی تخیلی، خلاصه فیلم علمی تخیلی، نقد فیلم، فیلم های زیر 10 دقیقه، فیلم هندی، فیلم ترسناک، فیلم خارجی، فیلم خارجی دوبله به فارسی، فیلم ترکی، فیلم خارجی بدون سانسور، فیلم خارجی به زبان فارسی، فیلم خارجی دوبله به فارسی، نتفلیکس، آمازون پرایم، دیزنی پلاس، هولو، یوتیوب، تریلر فیلم، فیلم جدید، تریلر فیلم جدید، فیلم درام، فیلم اکشن، فیلم ایرانی، فیلم جدید ایرانی، کانال رترو، کانال یوتیوب رترو هشتگ ها: #فیلم_همچونزندگی_۲۰۱۹ #فیلم_علمی_تخیلی #کانال_رترو موزیک: 👇🏻 Music / Instrumental by Aries Beats Name: Aries Beats - Party All Time (80s Retro Pop) 2016 Link to his channel: 🤍 Link to the music: 🤍

رمان صوتی طلوع سیاه | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت پنجم

688
22
12
00:26:01
23.10.2023

❌ رمان صوتی طلوع سیاه | رمان ایرانی عاشقانه | اثر پریسا غفاری ❌ خاطره فقیه ، دختری با خلق و خویی یک رنگ و بی ریاست که بعد از فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه برای رسیدن به خواسته های جوانی اش طبق عادت ، همه چیز را با چرتکه عقل و جوانی اش محاسبه میکند و تمام دو دوتا چهارتا یی هایش او را پرستار پیرزنی بیمار میکند که چهار پسر دارد . قصه ، قصه دلدادگی پرستار و ارباب نیست ، اما ورودش به منزل طلعت اسفندیاری ، بیوه تاجر فرش ( محمود اسفندیاری ) شاید طلوع زندگی اش باشد ، اما به سیاهی غروب .... کافیه چند دقیقه ای از رمان رو گوش بدین تا متوجه بشین با یه قلم پخته و البته خاص مواجه شدین که تم طنز اون به شدت تو افزایش جذابیت رمان موثر واقع شده . « طلوع سیاه » سوژه و سناریوی پیچیده ای نداره ولی خانم غفاری با نهایت توانایی از همون صفحات ابتدایی رمان درست وقتی که متوجه زندگی خاص دختر داستان میشین ، حس کشش رو توی خواننده ایجاد میکنن . اونقدری که کنار گذاشتن این رمان خیلی هم کار راحتی بنظر نمیرسه ..... - اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای طلوع سیاه یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر پریسا غفاری خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤

رمان صوتی عسل | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت سی ام

1013
27
0
00:29:51
27.01.2023

❌ رمان صوتی عسل | رمان ایرانی عاشقانه | اثر م . مودب پور ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان عسل یه رمان عاشقانه و خانوادگیه اثر جناب آقای مرتضی مودب پور . خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - عسل دختری هفده ساله هست که بعد از سالها تحمل مشکلات خانوادگی و دعواهای پدر و مادرش ، حالا باید شاهد طلاق آنها باشد و زندگی بدون مادر را تحمل کند ....

رمان عاشقانه من پیش از تو - قسمت نوزدهم

10
0
0
00:12:52
25.08.2020

لوئیزا در حالی که سخت تلاش می‌کند شغل خود را حفظ کند با نقل مکان کردن رئیسش به استرالیا بیکار می‌شود و مجبور است به دنبال شغل تازه‌ای باشد. پس از یک سری اتفاقات لو به عنوان پرستار ویل استخدام می‌شود. در ظاهر وظیفه او انجام دادن کاری‌ها ساده است، او باید در غذا خوردن به ویل کمک کند، برایش نوشیدنی فراهم کند، فیلم مورد نظرش را پخش کند، مراقبش باشد مشکل خاصی برای او پیش نیاید و کارهایی از این قبیل. ویل یک پرستار تخصصی هم دارد و نقش لوئیزا کمکی است. اما در اصل وظیفه لو این است که مانع از افسردگی بیش از حد ویل شود. کاری که لو هیچ ایده‌ای برای انجام دادن آن ندارد اما…

داستان واقعی/پرستار بچه ای بودم که مادرش مریض بود،منم با شوهرش هر روز تو اتاق...

143020
1429
669
00:17:07
18.04.2023

#داستان #پادکست #رادیو_داستان #داستان_واقعی #داستانهای-واقعی 👇👇👇از اینجا عضو کانال شوید👇👇👇 🤍 خیلی ممنون ازلایک و کامنت های خوبتون و انتقاداتون که کمک میکنه کلیپ های بهتری بسازیم. برای ارتباط با ادمین با این ایمیل در تماس باشید bayadbedanimcrm🤍gmail.com

رمان صوتی گندم | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت هفتم

568
17
1
00:27:34
17.04.2023

❌ رمان صوتی گندم | رمان ایرانی عاشقانه | اثر م . مودب پور ❌ اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای گندم یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر مرتضی مودب پور خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤ - رمان عاشقانه گندم از سری رمانهای نوشته شده به قلم مرتضی مودب پور است که به نگارش آثاری با زمینه عشق های ماجراجویانه همراه با درون مایه طنز و اتفاقات تراژیک شهرت دارد . داستان عاشقانه گندم هم پیرامون چند شخصیت محوری دور می زند و بیشتر فضای داستان به توصیفات و مکالمات شکل گرفته میان این شخصیت ها می پردازد . نخستین و مهم ترین شخصیت رمان پسری بنام سامان است که روایت داستان نیز به عهده او بوده و به نوعی نقش اول داستان به حساب می آید . مثل تمام داستانهای مودب پور ، سامان تنها نیست و از حمایت دوستی صمیمی که پسر عموی او نیز هست ، برخوردار است . کامیار پسری شوخ و زیرک است که تقریبا نصف بار داستان بر دوش اوست و برخلاف شخصیت آرام و بی دردسر سامان ، کامیار از شخصیتی بازیگوش و فعال برخوردار است که سامان را در دل اتفاقات قصه راهنمایی و هدایت میکند . عنوان رمان برگرفته از نام دختریست بنام گندم که دست برقضا ، سامان عاشق و دلباخته اوست . گندم در نتیجه اطلاع یافتن از موضوعی ، خانه را ترک کرده و با رفتن او قسمت ماجرایی و جذاب داستان آغاز میشود . کامیار و سامان به دنبال گندم میگردند و در این جست و جو با فردی بنام نصرت آشنا میشوند که ارتباط او با شخصیت های اصلی از دیگر نکات جالب داستان است . این داستان در قبال اتفاقات طنز و عاشقانه خود به یکسری از معضلات اجتماعی نیز پرداخته که ذهن مخاطب را درگیر خواهد کرد ...‌

رمان صوتی طلوع سیاه | رمان ایرانی عاشقانه | قسمت دوم

926
30
8
00:26:21
20.10.2023

❌ رمان صوتی طلوع سیاه | رمان ایرانی عاشقانه | اثر پریسا غفاری ❌ خاطره فقیه ، دختری با خلق و خویی یک رنگ و بی ریاست که بعد از فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه برای رسیدن به خواسته های جوانی اش طبق عادت ، همه چیز را با چرتکه عقل و جوانی اش محاسبه میکند و تمام دو دوتا چهارتا یی هایش او را پرستار پیرزنی بیمار میکند که چهار پسر دارد . قصه ، قصه دلدادگی پرستار و ارباب نیست ، اما ورودش به منزل طلعت اسفندیاری ، بیوه تاجر فرش ( محمود اسفندیاری ) شاید طلوع زندگی اش باشد ، اما به سیاهی غروب .... کافیه چند دقیقه ای از رمان رو گوش بدین تا متوجه بشین با یه قلم پخته و البته خاص مواجه شدین که تم طنز اون به شدت تو افزایش جذابیت رمان موثر واقع شده . « طلوع سیاه » سوژه و سناریوی پیچیده ای نداره ولی خانم غفاری با نهایت توانایی از همون صفحات ابتدایی رمان درست وقتی که متوجه زندگی خاص دختر داستان میشین ، حس کشش رو توی خواننده ایجاد میکنن . اونقدری که کنار گذاشتن این رمان خیلی هم کار راحتی بنظر نمیرسه ..... - اگه میخواین حال دلتون بهتر بشه ، همش از چشماتون کار نکشین ، یه کمی هم از گوشاتون کار بکشین . اینجا کلی کتاب داریم واسه خوندن. عاشقانه ، جنایی ، تاریخی ، احساسی و خانوادگی خلاصه هر چی که دوست داشته باشین . کافیه فقط بشینین و گوش کنین اونوقت حس و حال بهتری پیدا میکنین . رمان زیبای طلوع سیاه یه رمان ایرانی عاشقانه اس اثر پریسا غفاری خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنین و با من همراه باشین ❤❤

Назад
Что ищут прямо сейчас на
رمان عاشقانه پرستار من თიკო ნარმანია ONE OK ROCK დებიუტანტები ვარხანის სკოლა მაია კალანდია ინეზა მურღულია X სეზონი �������� ��4 გიორგი ღლონტი loan შაკო ბრეგაძე წიგნების თარო ნინი ქაჯაია ქეთი ევსია ნოველა რომანი 汪小菲出軌 大s 综艺 熙媛